Raso Family

  • Use compact layout

Interactive tree of Johanna Kalna

István Rethi
Ilona Rethi
Teréz Kaluzsa
József Rethi
Unknown Kaluzsa
Unknown Kaluzsa
Erzsébet Kaluzsa
András Koseso
Ilona Kaluzsa
Gyula Kaluzsa
Private
“Ica” Kaluzsa
Anna Kaluzsa
Pál Pocsi
Ézsi Kaluzsa
András Kaluzsa
Béla Kaluzsa
Unknown
Erzsébet Hegedűs 1923
Miklos Baksi 19201998
Borbála Hegedűs 19251964
Private
Private
Private
Private
Private
Borbála Kaluzsa 1902
Lukács Hegedűs 1885
Gyula Kaluzsa 1894
Erzsébet Kálnay
Teréz Vitéz 1831
József Kaluzsa 1856
Johanna Kalna
Antal Vitéz